Lectura Biblica / Bible reading

Efesios 6: 10-20

Ephesians 6:10-20

Tarea / Homework

1: Hoja de actividad entregada en clase / Worksheet given out in class
2: Ver cartelera en el comedor / Check the bulletin board in the living room.

Muchas gracias / Thank you